Xe Thanh Hoá đi Pù Luông (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

08:00 – 09h00 – Xe bus khởi hành từ tại Big C Thanh Hoá, Ks Lam Sơn, Ga Thanh Hoá, Sân bay Thọ Xuân.
11:30 – Xe bus trả tại các khách sạn Pù Luông Hanasa, Retreat, Eco garden…

Xe Thanh Hoá đi Pù Luông (Xe Limousine Bus 10 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 350,000 đ
Xem thêm

08:00 – 09h30 – Xe bus khởi hành từ tại Big C Thanh Hoá, Ks Lam Sơn, Ga Thanh Hoá, Sân bay Thọ Xuân.
11:30 – Xe bus trả tại các khách sạn Pù Luông Hanasa, Retreat, Eco garden…

Xe Thanh Hoá đi Pù Luông (Xe Limousine Bus 16 chỗ- 1 chiều)

320,000 đ 350,000 đ
Xem thêm

08:00 – 09h30 – Xe bus khởi hành từ tại Big C Thanh Hoá, Ks Lam Sơn, Ga Thanh Hoá, Sân bay Thọ Xuân.
11:30 – Xe bus trả tại các khách sạn Pù Luông Hanasa, Retreat, Eco garden…

Xe Thanh Hoá đi Pù Luông (Xe Luxury Bus 28 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 350,000 đ
Xem thêm

08:00 – 09h30 – Xe bus khởi hành từ tại Big C Thanh Hoá, Ks Lam Sơn, Ga Thanh Hoá, Sân bay Thọ Xuân.
11:30 – Xe bus trả tại các khách sạn Pù Luông Hanasa, Retreat, Eco garden…