Xe Pù Luông về Thanh Hoá (Ford transit 16 chỗ – 1 chiều) chạy hàng ngày

320,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

13:00 – 13h45 – Xe bus sẽ đón quý khách tại các khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Ecocharm, Natura, Retreat, Eco garden và Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào Bản Đôn).
16:30 – Xe bus trả tại Sân bay Thọ Xuân lúc 15h30, Ga Thanh Hoá, Ks Lam Sơn và Big C thanh phố Thanh Hoá.

Xe Pù Luông về Thanh Hoá (xe Limousine Bus 10 chỗ – 1 chiều) chạy hàng ngày

380,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13:00 – 13h45 – Xe bus sẽ đón quý khách tại các khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Ecocharm, Natura, Retreat, Eco garden và Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào Bản Đôn).
16:30 – Xe shuttle bus trả tại Sân bay Thọ Xuân lúc 15h30, Ga Thanh Hoá, Ks Lam Sơn và Big C thanh phố Thanh Hoá.

Xe Pù Luông về Thanh Hoá (xe Limousine Bus 16 chỗ – 1 chiều) chạy hàng ngày

380,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13:00 – 13h45 – Xe bus sẽ đón quý khách tại các khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Ecocharm, Natura, Retreat, Eco garden và Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào Bản Đôn).
16:30 – Xe bus trả tại Sân bay Thọ Xuân lúc 15h30, Ga Thanh Hoá, Ks Lam Sơn và Big C thanh phố Thanh Hoá.

Xe Pù Luông về Thanh Hoá (xe Luxury Bus 28 chỗ) chạy hàng ngày

320,000 đ 350,000 đ
Xem thêm

13:00 – 13h45 – Xe bus sẽ đón quý khách tại các khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Ecocharm, Natura, Retreat, Eco garden và Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào Bản Đôn).
16:30 – Xe bus trả tại Sân bay Thọ Xuân lúc 15h30, Ga Thanh Hoá, Ks Lam Sơn và Big C thanh phố Thanh Hoá.