Xe Pù Luông về Hà Nội (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

13h00 – Xe bus khởi hành đón khách từ Nhà nghỉ Anh Tú (Cổng Chào bản Đôn).
18:30 – Xe bus trả tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phố Cổ.

Xe Pù Luông về Hà Nội (xe Limousine Bus 10 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13h00 – Xe bus khởi hành đón khách từ Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào bản Đôn).
18:30 – Xe bus trả tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phố Cổ.

Xe Pù Luông về Hà Nội (xe Limousine Bus 16 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13h00 – Xe bus khởi hành đón khách từ Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào bản Đôn).
18:30 – Xe bus trả tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phố Cổ.

Xe Pù Luông về Hà Nội (xe Luxury Bus 28 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13h00 – Xe bus khởi hành đón khách từ Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào bản Đôn).
18:30 – Xe bus trả tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phố Cổ.