Xe Hà Nội - Pù Luông

Xe Hà nội đi Pù Luông (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

07:00 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Phố cổ Nhà Hát Lớn Hà Nội…
12:00 – Xe bus trả tại khách sạn Pu Luong Retreat, Eco garden…

Xe Hà nội đi Pù Luông (Xe Limousine Bus 10 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

07:00 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Phố cổ, Nhà Hát Lớn Hà Nội…
12:00 – Xe bus trả tại khách sạn Pu Luong Retreat, Eco garden…

Xe Hà nội đi Pù Luông (Xe Limousine Bus 16 chỗ- 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

07:00 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Phố cổ, Nhà Hát Lớn Hà Nội…
12:00 – Xe bus trả tại khách sạn Pu Luong Retreat, Eco garden…

Xe Hà nội đi Pù Luông (Xe Luxury Bus 28 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

07:00 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Phố cổ, Nhà Hát Lớn Hà Nội…
12:00 – Xe bus trả tại khách sạn Pu Luong Retreat, Eco garden…

  Xe Hà Nội - Tà Xùa

Xe Limousine Tà Xùa Hà Nội (Xe Bus 10 chỗ- 1 chiều)

350,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

13:00 Xe bus limousine từ Tà Xùa đón khách  tại các khách sạn, Homestay trung tâm thị trấn Tà Xùa về Hà Nội

19h: Xe Bus limousine xe về đến Hà Nội trả khách dọc đường về và tại các điểm: Big C Thăng Long, Trần Duy Hưng, Mỹ Đình

Xe Limousine Hà Nội Tà Xùa (Xe Bus 10 chỗ- 1 chiều)

350,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

7:00 hoặc 21:00 – 22:00: Xe bus sẽ đón tại Big C Thăng Long, Trần Duy Hưng và hỗ trợ đón tại nhà các khu vực lân cận. 

13:00 hoặc 5:00: Xe bus limousine lên Tà Xùa và trả khách tại các khách sạn, Homestay trung tâm thị trấn Tà Xùa .

  Xe Hà Nội đi Mai Châu

Xe Hà nội đi Mai Châu (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

07:00 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Phố cổ Nhà Hát Lớn Hà Nội…
11:30 – Xe bus trả tại khách sạn Mai Châu Lodge, Valley View, Sol Bungalows, Ecolodge, Sky Resort Bản Lác Mai Châu.

Xe Limousine Hà nội đi Mai Châu (Xe Bus 10 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

07:00 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Phố cổ Nhà Hát Lớn Hà Nội…
11:30 – Xe bus trả tại khách sạn Mai Châu Lodge, Valley View, Sol Bungalows, Ecolodge, Sky Resort Bản Lác Mai Châu.

Xe Limousine Hà nội đi Mai Châu (Xe Bus Fuso 16 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

07:00 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Phố cổ Nhà Hát Lớn Hà Nội…
11:30 – Xe bus trả tại khách sạn Mai Châu Lodge, Valley View, Sol Bungalows, Ecolodge, Sky Resort Bản Lác Mai Châu.

Xe Limousine Hà nội đi Mai Châu (Xe Bus luxury 28 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

07:00 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Phố cổ Nhà Hát Lớn Hà Nội…
11:30 – Xe bus trả tại khách sạn Mai Châu Lodge, Valley View, Sol Bungalows, Ecolodge, Sky Resort Bản Lác Mai Châu.

  Xe Mai Châu - Ninh Bình

Xe Mai Châu đi Ninh Bình (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe bus sẽ đón tại các khách sạn Mai Châu lodge, Mai Châu Ecologde, Bản Lác, bản Pom Coong Mai Châu.

17:30 – Xe shuttle bus tới Ninh Bình và trả khách tại Tràng An – Hoa Lư, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng T.p Ninh Bình và Bến thuyền Tam Cốc.

Xe Mai Châu đi Ninh Bình (xe Limousine 10 chỗ – 1 chiều)

380,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe bus sẽ đón tại các khách sạn Mai Châu lodge, Mai Châu Ecologde, Bản Lác, bản Pom Coong Mai Châu.

17:30 – Xe shuttle bus tới Ninh Bình và trả khách tại Tràng An – Hoa Lư, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng T.p Ninh Bình và Bến thuyền Tam Cốc.

Xe Mai Châu đi Ninh Bình (xe Luxury Bus 16 chỗ – 1 chiều)

380,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe bus sẽ đón tại các khách sạn Mai Châu lodge, Mai Châu Ecologde, Bản Lác, bản Pom Coong Mai Châu.

17:30 – Xe shuttle bus tới Ninh Bình và trả khách tại Tràng An – Hoa Lư, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng T.p Ninh Bình và Bến thuyền Tam Cốc.

Xe Mai Châu đi Ninh Bình (xe Luxury Bus 28 chỗ – 1 chiều)

380,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe bus sẽ đón tại các khách sạn Mai Châu lodge, Mai Châu Ecologde, Bản Lác, bản Pom Coong Mai Châu.

17:30 – Xe shuttle bus tới Ninh Bình và trả khách tại Tràng An – Hoa Lư, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng T.p Ninh Bình và Bến thuyền Tam Cốc.

  Xe Mai Châu đi Hà Nội

Xe Mai Châu về Hà Nội (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe bus sẽ đón tại các khách sạn Mai Châu lodge, Mai Châu Ecologde, Bản Lác, bản Pom Coong Mai Châu.

17:30 – Xe bus về tới Hà Nội và trả quý khách dọc đường tại Cổng chính BigC Thăng Long – 222 Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phố cổ.

Xe Limousine Mai Châu đi Hà nội (Xe Bus 10 chỗ- 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe bus sẽ đón tại các khách sạn Mai Châu lodge, Mai Châu Ecologde, Bản Lác, bản Pom Coong Mai Châu.

17:30 – Xe bus limousine về tới Hà Nội và trả quý khách dọc đường tại Cổng chính BigC Thăng Long – 222 Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phố cổ.

Xe Limousine Mai Châu đi Hà nội (Xe Bus 16 chỗ- 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe bus sẽ đón tại các khách sạn Mai Châu lodge, Mai Châu Ecologde, Bản Lác, bản Pom Coong Mai Châu.

17:30 – Xe bus limousine về tới Hà Nội và trả quý khách dọc đường tại Cổng chính BigC Thăng Long – 222 Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phố cổ.

Xe Mai Châu đi Hà Nội (xe Luxury Bus 28 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe bus sẽ đón tại các khách sạn Mai Châu lodge, Mai Châu Ecologde, Bản Lác, bản Pom Coong Mai Châu.

17:30 – Xe bus limousine về tới Hà Nội và trả quý khách dọc đường tại Cổng chính BigC Thăng Long – 222 Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phố cổ.

  Xe Ninh Binh - Pù Luông

Xe Ninh Bình đi Pù Luông (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

380,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

07:30 – 8h15 – Xe khởi hành từ Bến thuyền Tam Cốc; Quảng trường Đinh Tiên Hoàng; Bến thuyền Vân Long Ninh Bình.
12:00 – Xe buýt trả tại khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Retreat, Eco garden…

Xe Limousine Ninh Bình đi Pù Luông (xe 10 chỗ – 1 chiều)

400,000 đ 480,000 đ
Xem thêm

07:30 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Bến thuyền Tam Cốc; Quảng trường Đinh Tiên Hoàng; Bến thuyền Vân Long Ninh Bình.
12:00 – Xe bus trả tại khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Retreat, Eco garden…

Xe Ninh Bình đi Pù Luông (xe luxury Bus 16 chỗ – 1 chiều)

400,000 đ 480,000 đ
Xem thêm

07:30 – 8h15 – Xe khởi hành từ Bến thuyền Tam Cốc; Quảng trường Đinh Tiên Hoàng; Bến thuyền Vân Long Ninh Bình.
12:00 – Xe buýt trả tại khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Retreat, Eco garden…

Xe Ninh Bình đi Pù Luông (xe Luxury Bus 28 chỗ – 1 chiều)

400,000 đ 480,000 đ
Xem thêm

07:30 – 8h15 – Xe khởi hành từ Bến thuyền Tam Cốc; Quảng trường Đinh Tiên Hoàng; Bến thuyền Vân Long Ninh Bình.
12:00 – Xe buýt trả tại khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Retreat, Eco garden…

  Xe Ninh Bình – Mai Châu

Xe Ninh Bình đi Mai Châu (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

07:30 – 8h15 – Xe shuttle bus sẽ đón khách tại Bến thuyền Tam Cốc; Tràng An – Hoa Lư, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng T.p Ninh Bình.

11:30 – Xe shuttle bus tới Mai Châu và trả khách tại các khách sạn Mai Châu lodge, Mai Châu Ecologde, Bản Lác, bản Pom Coong Mai Châu…

Xe Limousine Ninh Bình đi Mai Châu (xe 10 chỗ – 1 chiều)

380,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

07:30 – 8h15 – Xe shuttle bus sẽ đón khách tại Bến thuyền Tam Cốc; Tràng An – Hoa Lư, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng T.p Ninh Bình.

11:30 – Xe shuttle bus tới Mai Châu và trả khách tại các khách sạn Mai Châu lodge, Mai Châu Ecologde, Bản Lác, bản Pom Coong Mai Châu.

Xe Ninh Bình đi Mai Châu (xe luxury Bus 16 chỗ – 1 chiều)

380,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

07:30 – 8h15 – Xe shuttle bus sẽ đón khách tại Bến thuyền Tam Cốc; Tràng An – Hoa Lư, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng T.p Ninh Bình.

11:30 – Xe shuttle bus tới Mai Châu và trả khách tại các khách sạn Mai Châu lodge, Mai Châu Ecologde, Bản Lác, bản Pom Coong Mai Châu.

Xe Ninh Bình đi Mai Châu (xe Luxury Bus 28 chỗ – 1 chiều)

380,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

07:30 – 8h15 – Xe shuttle bus sẽ đón khách tại Bến thuyền Tam Cốc; Tràng An – Hoa Lư, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng T.p Ninh Bình.

11:30 – Xe shuttle bus tới Mai Châu và trả khách tại các khách sạn Mai Châu lodge, Mai Châu Ecologde, Bản Lác, bản Pom Coong Mai Châu.

  Xe Pù Luông - Hà Nội

Xe Pù Luông về Hà Nội (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

13h00 – Xe bus khởi hành đón khách từ Nhà nghỉ Anh Tú (Cổng Chào bản Đôn).
18:30 – Xe bus trả tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phố Cổ.

Xe Pù Luông về Hà Nội (xe Limousine Bus 10 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13h00 – Xe bus khởi hành đón khách từ Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào bản Đôn).
18:30 – Xe bus trả tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phố Cổ.

Xe Pù Luông về Hà Nội (xe Limousine Bus 16 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13h00 – Xe bus khởi hành đón khách từ Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào bản Đôn).
18:30 – Xe bus trả tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phố Cổ.

Xe Pù Luông về Hà Nội (xe Luxury Bus 28 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13h00 – Xe bus khởi hành đón khách từ Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào bản Đôn).
18:30 – Xe bus trả tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phố Cổ.

  Xe Pù Luông - Ninh Bình

Xe Pù Luông đi Ninh Bình (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

380,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe đón tại khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Retreat, Eco garden…
17:30 – Xe xe trả tại Bến thuyền Vân Long; Quảng trường Đinh Tiên Hoàng; Bến thuyền Tam Cốc Ninh Bình

Xe limousine Pù Luông đi Ninh Bình (10 chỗ – 1 chiều)

400,000 đ 480,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe đón tại khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Retreat, Eco garden…
17:30 – Xe xe trả tại Bến thuyền Vân Long; Quảng trường Đinh Tiên Hoàng; Bến thuyền Tam Cốc Ninh Bình

Xe Pù Luông đi Ninh Bình (Luxury Bus 16 chỗ – 1 chiều)

400,000 đ 480,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe đón tại khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Retreat, Eco garden…
17:30 – Xe xe trả tại Bến thuyền Vân Long; Quảng trường Đinh Tiên Hoàng; Bến thuyền Tam Cốc Ninh Bình

Xe Pù Luông đi Ninh Bình (xe Luxury Bus 28 chỗ – 1 chiều)

400,000 đ 480,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe đón tại khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Retreat, Eco garden…
17:30 – Xe xe trả tại Bến thuyền Vân Long; Quảng trường Đinh Tiên Hoàng; Bến thuyền Tam Cốc Ninh Bình

  Xe Pù Luông - Thanh Hoá

Xe Pù Luông về Thanh Hoá (Ford transit 16 chỗ – 1 chiều) chạy hàng ngày

320,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

13:00 – 13h45 – Xe bus sẽ đón quý khách tại các khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Ecocharm, Natura, Retreat, Eco garden và Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào Bản Đôn).
16:30 – Xe bus trả tại Sân bay Thọ Xuân lúc 15h30, Ga Thanh Hoá, Ks Lam Sơn và Big C thanh phố Thanh Hoá.

Xe Pù Luông về Thanh Hoá (xe Limousine Bus 10 chỗ – 1 chiều) chạy hàng ngày

380,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13:00 – 13h45 – Xe bus sẽ đón quý khách tại các khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Ecocharm, Natura, Retreat, Eco garden và Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào Bản Đôn).
16:30 – Xe shuttle bus trả tại Sân bay Thọ Xuân lúc 15h30, Ga Thanh Hoá, Ks Lam Sơn và Big C thanh phố Thanh Hoá.

Xe Pù Luông về Thanh Hoá (xe Limousine Bus 16 chỗ – 1 chiều) chạy hàng ngày

380,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13:00 – 13h45 – Xe bus sẽ đón quý khách tại các khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Ecocharm, Natura, Retreat, Eco garden và Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào Bản Đôn).
16:30 – Xe bus trả tại Sân bay Thọ Xuân lúc 15h30, Ga Thanh Hoá, Ks Lam Sơn và Big C thanh phố Thanh Hoá.

Xe Pù Luông về Thanh Hoá (xe Luxury Bus 28 chỗ) chạy hàng ngày

320,000 đ 350,000 đ
Xem thêm

13:00 – 13h45 – Xe bus sẽ đón quý khách tại các khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Ecocharm, Natura, Retreat, Eco garden và Nhà Nghỉ Anh Tú Pù Luông (Cổng Chào Bản Đôn).
16:30 – Xe bus trả tại Sân bay Thọ Xuân lúc 15h30, Ga Thanh Hoá, Ks Lam Sơn và Big C thanh phố Thanh Hoá.

  Xe Thanh Hoá - Pù Luông

Xe Thanh Hoá đi Pù Luông (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

08:00 – 09h00 – Xe bus khởi hành từ tại Big C Thanh Hoá, Ks Lam Sơn, Ga Thanh Hoá, Sân bay Thọ Xuân.
11:30 – Xe bus trả tại các khách sạn Pù Luông Hanasa, Retreat, Eco garden…

Xe Thanh Hoá đi Pù Luông (Xe Limousine Bus 10 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 350,000 đ
Xem thêm

08:00 – 09h30 – Xe bus khởi hành từ tại Big C Thanh Hoá, Ks Lam Sơn, Ga Thanh Hoá, Sân bay Thọ Xuân.
11:30 – Xe bus trả tại các khách sạn Pù Luông Hanasa, Retreat, Eco garden…

Xe Thanh Hoá đi Pù Luông (Xe Limousine Bus 16 chỗ- 1 chiều)

320,000 đ 350,000 đ
Xem thêm

08:00 – 09h30 – Xe bus khởi hành từ tại Big C Thanh Hoá, Ks Lam Sơn, Ga Thanh Hoá, Sân bay Thọ Xuân.
11:30 – Xe bus trả tại các khách sạn Pù Luông Hanasa, Retreat, Eco garden…

Xe Thanh Hoá đi Pù Luông (Xe Luxury Bus 28 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 350,000 đ
Xem thêm

08:00 – 09h30 – Xe bus khởi hành từ tại Big C Thanh Hoá, Ks Lam Sơn, Ga Thanh Hoá, Sân bay Thọ Xuân.
11:30 – Xe bus trả tại các khách sạn Pù Luông Hanasa, Retreat, Eco garden…

  Du Lịch Pù Luông

Tour du lịch Hà Nội Pù Luông Hà Nội 2 ngày 1 đêm

Chuyến Du lịch Pù Luông 2 ngày 1 đêm sẽ đưa bạn tới khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông- một nơi yên tĩnh với vẻ đẹp hoang sơ. Đi bộ xung quanh khu vực bảo tồn thiên nhiên Pù Luông là cách tốt nhất để khám phá một vẻ đẹp Việt Nam đích thực cũng như phong tục tập quán của đồng bào nơi đây.

Tour du lịch Pù Luông – Suối Cá Thần 2 ngày 1 đêm

Chương trình tour du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng thú vị nhất miền bắc. Tour du lịch Pù Luông giúp du khách thăm Đền Cô Chín thiêng nhất Thanh Hóa lại vừa nghỉ dưỡng tại Khu bảo tồn thiên nhiên hoang sơ nhất tại Pù Luông Bá Thước Thanh Hóa và Thăm Suối Cá Thần Cẩm Lương Cẩm Thủy.

Tour du lịch Mai Châu – Pù Luông – Suối cá thần Cẩm Lương 2 ngày 1 đêm

Cùng trải nghiêm Tour du lịch Mai Châu – Pù Luông – Suối cá thần Cẩm Lương 2 ngày 1 đêm để khám phá và chiêm ngưỡng những vẻ đẹp thung lũng Mai Châu, khiêm tốn nằm e ấp giữa núi rừng Tây Bắc và Pù Luông là thiên đường giữa đại ngàn, mang vẻ đẹp vừa trù phú, vừa yên bình thơ mộng.

Tour du lịch Pù Luông Chèo Bè Tre tắm Suối Chàm thăm Cá Thần 2 ngày 1 đêm

Tour du lịch Pù Luông Chèo Bè Tre tắm Suối Chàm thăm Cá Thần đầy thú vị khi du khách có dịp về với Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nơi có núi rừng hoang sơ và thiên nhiên thuần khiết. Đi bộ thăm các bản làng dân tộc và chụp những bức ảnh đẹp nhất về ruộng bậc thang…

Tour Du lịch Mai Châu – Pù Luông – Ninh Bình 3 ngày 2 đêm

Tour Du lịch Mai Châu – Kho Mường Pù Luông – Ninh Bình 3 ngày 2 đêm là sự kết hợp tuyệt vời giữa ba địa điểm xinh đẹp tại Việt Nam. Khu bảo tồn thiên Pù Luông là một nơi hoang dã đích thực. Những người dân tộc thiểu số ở Pù Luông sống nhờ nông nghiệp. Cơ hội để giao lưu với người dân bản địa, tìm hiểu văn hóa, cuộc sống và hiểu thêm về nền nông nghiệp ở đây. Tại Ninh Bình, bạn sẽ hiểu thêm về văn hóa Phật Giáo với chùa Bái Đính, thắng cảnh nổi tiếng Tràng An được ví như Hạ Long trên cạn.

Du lịch Hà Nội – Mai Châu – Pù Luông – Thác Hiêu – Suối cá thần 3 ngày 2 đêm

Du lịch Hà Nội – Mai Châu – Pù Luông – Thác Hiêu – Bè Tre – Suối cá thần Cẩm Thủy 3 ngày 2 đêm mang đến cơ hội cho du khách khám phá khung cảnh núi rừng hũng vĩ, những thửa ruộng bậc thang trải dài theo sườn núi,trồng lúa xanh tươi, những thác nước, những nhà sàn cổ, những khu làng ven rừng và trên đỉnh núi mang dáng vẻ nguyên sơ của Pù luông và Thung lũng Mai Châu.

Tour Du Lịch Pù Luông – Mai Châu – Mộc Châu 3 ngày 2 đêm

Tour Du Lịch Pù Luông – Mai Châu – Mộc Châu 3 ngày 2 đêm là cơ hội Khám phá nét đẹp bình dị và hút hồn của khu bảo tồn hoang dã Pù Luông và thung lũng “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”. Trải nghiệm Cao nguyên Mộc Châu với đồi chè trái tim mênh mông bát ngát cùng khí hậu trong lành mát dịu quanh năm. Thưởng thức các món ẩm thực núi rừng địa phương phong phú.

Tour du lịch Pù Luông Bè Tre Thác Hiêu 3 ngày 2 đêm

Tour du lịch Pù Luông Bè Tre Thác Hiêu 3 ngày 2 đêm, du khách sẽ được khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp nguyên sơ và hoang dã của thiên nhiên, của núi rừng hùng vĩ trong không gian của những thung lũng đẹp mơ màng, những căn nhà sàn truyền thống cùng những trải nghiệm độc đáo: Pù Luông, Thác Hiêu, Kho Mường, Mai Châu