Xe Pù Luông đi Ninh Bình (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

380,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe đón tại khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Retreat, Eco garden…
17:30 – Xe xe trả tại Bến thuyền Vân Long; Quảng trường Đinh Tiên Hoàng; Bến thuyền Tam Cốc Ninh Bình

Xe limousine Pù Luông đi Ninh Bình (10 chỗ – 1 chiều)

400,000 đ 480,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe đón tại khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Retreat, Eco garden…
17:30 – Xe xe trả tại Bến thuyền Vân Long; Quảng trường Đinh Tiên Hoàng; Bến thuyền Tam Cốc Ninh Bình

Xe Pù Luông đi Ninh Bình (Luxury Bus 16 chỗ – 1 chiều)

400,000 đ 480,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe đón tại khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Retreat, Eco garden…
17:30 – Xe xe trả tại Bến thuyền Vân Long; Quảng trường Đinh Tiên Hoàng; Bến thuyền Tam Cốc Ninh Bình

Xe Pù Luông đi Ninh Bình (xe Luxury Bus 28 chỗ – 1 chiều)

400,000 đ 480,000 đ
Xem thêm

13:30 – 14h00 – Xe đón tại khách sạn Pu Luong Hanasa Resort, Ebino, Retreat, Eco garden…
17:30 – Xe xe trả tại Bến thuyền Vân Long; Quảng trường Đinh Tiên Hoàng; Bến thuyền Tam Cốc Ninh Bình