Xe Hà nội đi Pù Luông (Ford Transit 16 chỗ – 1 chiều)

320,000 đ 400,000 đ
Xem thêm

07:00 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Phố cổ Nhà Hát Lớn Hà Nội…
12:00 – Xe bus trả tại khách sạn Pu Luong Retreat, Eco garden…

Xe Hà nội đi Pù Luông (Xe Limousine Bus 10 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

07:00 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Phố cổ, Nhà Hát Lớn Hà Nội…
12:00 – Xe bus trả tại khách sạn Pu Luong Retreat, Eco garden…

Xe Hà nội đi Pù Luông (Xe Limousine Bus 16 chỗ- 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

07:00 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Phố cổ, Nhà Hát Lớn Hà Nội…
12:00 – Xe bus trả tại khách sạn Pu Luong Retreat, Eco garden…

Xe Hà nội đi Pù Luông (Xe Luxury Bus 28 chỗ – 1 chiều)

350,000 đ 450,000 đ
Xem thêm

07:00 – 8h15 – Xe bus khởi hành từ Phố cổ, Nhà Hát Lớn Hà Nội…
12:00 – Xe bus trả tại khách sạn Pu Luong Retreat, Eco garden…