Bus from Ninh Binh to Pu Luong (ford transit 16 seats one-way)

18 usd 20 usd
See more

07:30 – 8h15 – Xe đưa đón hàng ngày khởi hành từ Bến Tam Cốc, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, Bến Vân Long.
12:00 – Đến Pù Luông và trả khách tại Pù Luông Hanasa Resort, Ebino, Ecocharm, Natura, Retreat, Eco garden.

Bus from Ninh Binh to Pu luong (limousine Bus 10 seats one-way)

23$ 25 usd
See more

07:30 – 8h15 – Xe đưa đón hàng ngày khởi hành từ Bến Tam Cốc, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, Bến Vân Long.
12:00 – Đến Pù Luông và trả khách tại Pù Luông Hanasa Resort, Ebino, Ecocharm, Natura, Retreat, Eco garden.

Bus from Ninh Binh to Pu luong (Limousine Bus 16 seats one-way)

23 usd 25 usd
See more

07:30 – 8h15 – Xe đưa đón hàng ngày khởi hành từ Bến Tam Cốc, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, Bến Vân Long.
12:00 – Đến Pù Luông và trả khách tại Pù Luông Hanasa Resort, Ebino, Ecocharm, Natura, Retreat, Eco garden.

Bus from Ninh Binh to Pu luong (Luxury Bus 28 seats one-way)

23 usd 25 usd
See more

07:30 – 8h15 – Xe đưa đón hàng ngày khởi hành từ Bến Tam Cốc, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, Bến Vân Long.
12:00 – Đến Pù Luông và trả khách tại Pù Luông Hanasa Resort, Ebino, Ecocharm, Natura, Retreat, Eco garden.